Aan- en afvoerleidingen

1

Voorbereiding: plattegrond

Maak het liefst een schaal van 1:10 van een plattegrond van de badkamer. Geef op de plattegrond precies de aansluitpunten van de aan- en afvoer van water en de plaats van cv-leidingen aan. 

Knip de vorm van het eventueel door u te kiezen sanitair op dezelfde schaal uit dun karton. Met deze mini badkuip-, douchebak, enzovoort schuift u net zo lang op de plattegrond tot u een geschikte opstelling heeft gevonden. Maak een indeling van onderbouwen en muurtjes.

Tip!

Er is voldoende ruimte om met opbouwen van waterbestendig multiplex van 18 mm dik de badkamer een praktische indeling te geven. De douche krijgt een plek op de verhoogde vloer. 

2

Pootstel vastschroeven

De onderkant van de badkuip is verstevigd, schroef daaraan het pootstel vast. Laat de dragers van het pootstel aan beide zijden evenveel onder de kuip uitsteken.
 
 
 
 
3

Juiste hoogte

Stel de badkuip horizontaal op juiste hoogte. In de afgebeelde situatie was dat: dikte lijmlaag + vloertegeldikte + tweemaal wandtegelhoogte + drie voegen + wandtegeldikte. 
 
 
 
 
4

Gewenste afstand

Monteer de overloop/afvoercombinatie. Plaats de badkuip op de gewenste afstand van de wanden. Zo kan straks de afstand van sifon naar afvoeraansluitpunt worden gemeten.  
 
 
 
 
5

Douchebak

Schroef de sifon aan de douchebak vast. Zet de douchebak op klossen op juiste hoogte. In onze situatie was dit: hoogte verhoogde vloer (19 cm) + dikte lijmlaag + vloertegeldikte.
 
 
 
 
6

Waterledingen en afvoer

Aan de opstelling van badkuip en douchebak wordt de loop van de waterleidingen en afvoeren afgetekend. Ook de loop van de CV-leidingen naar de designradiator aftekenen.
 
 
 
 
7

Tussenwandjes aftekenen

Is er gekozen voor opbouwen en tussenwandjes, teken hiervan dan ook de plaatsen op de vloer af. Met een arcering blijven deze plaatsen beter in het zicht.
 
 
 
 
8

Thermostatische mengkranen

Voor de thermostatische mengkranen worden koud-en warmwaterleidingen gedeeltelijk in de muur ingefreesd. Met een buigijzer de koperen leidingen zonodig de juiste vorm geven.
 
 
 
 
9

Bevestigingsplaat leidingen

Op de boveneinden van de gebogen leidingen een bevestigingplaat solderen. De afstand tussen de schroeffittingen moet gelijk zijn aan die tussen de aansluitpunten van de mengkraan.
 
 
 
 
10

Leidinggoten uitslijpen

De plaats van de bevestigingsplaat voor de mengkraan en de loop van de leidingen op de muur aftekenen. Met een haakse slijpmachine met steenschijf de leidinggoten uitslijpen.
 
 
 
 
11

Uithakken

Met een steenbeitel de goten tussen de uitgeslepen randen openhakken. De contouren van de bevestigingsplaat met een steenboor uitboren en op de juiste diepte uithakken.
 
 
 
 
12

Leidingen vastzetten

De leidingen van een beschermmantel voorzien. De bevestigingsplaat met schroeven en pluggen aan de muur bevestigen. Met stalen spijkers de ledingen in de goten vastzetten.
 
 
 
 
13

Pleisteren

Met pleistermateriaal de goten en de ruimte rondom de bevestigingsplaat zo glad mogelijk dichten. Voorkom dat er pleistermateriaal in de twee fittingen komt. 
 
 
 
 
14

Leidingen verbinden

Vanuit de aansluitpunten op de vloer verbindingen maken naar de in de muur ingelaten leidingen. Tegelijk T-stukken plaatsen voor leidingen naar de wastafels en de douche.
 
 
 
 
15

Leidingen afvoer waterpas

Maak de leidingen voor de bad- en doucheafvoer pas. Lijm ze nog niet in elkaar, zodat er zonodig nog wat geschoven kan worden. Markeer de juiste plaatsen van de koppelstukken.
 
 
 
 
16

Beluchter plaatsen

Onder de badkuiprand op de afvoerleiding van de douche een beluchter plaatsen. Deze voorkomt, dat bij het leeglopen van het bad, de sifon van de douchebak wordt leeggezogen.
 
 
 
 
17

Leidingen voor radiator

De paneelradiator onder het raam wordt vervangen door een designradiator, die naast de douche zijn plaats krijgt. Ook hiervoor worden de leidingen onder de verhoogde vloer gelegd.
 
 
 
 
18

In elkaar lijmen

Nadat alle leidingen in de juiste stand aangebracht zijn, de afvoeren in elkaar lijmen en water- en cv-leidingen eventueel isoleren. Waar nodig de leidingen met beugels verankeren. 
 
 
 
 
19

Tegelen

De bovenkant van de badonderbouw wordt betegeld. Hij is zo berekend, dat na plaatsing van de badkuip de tegels 10 cm onder de kuiprand uitsteken.
20

Wand bevestigen

Met schroeven en pluggen de achterwand van de toiletruimte aan de muur verankeren. Zet de wand ook aan de badonderbouw vast met houtschroeven.
21

Reservoir plaatsen

Het inbouwspoelreservoir komt in de toiletachterwand. In de bij het reservoir meegeleverd instructie ziet u hoe u deze op de gewenste hoogte en diepte afstelt.
22

Aansluiten op waterleiding

Met een flexibele wateraansluiting het reservoir op de waterleiding aansluiten. De toiletafvoer wordt verbonden met het afvoeraansluitpunt links bij de muur.
23

Uitsparingen zagen

In de voorplaat voor de toiletachterwand met de decoupeerzaag uitsparingen maken voor het bedieningspaneel, de watertoevoer en de vuilwaterafvoer van de toiletpot.
24

Bedieningspaneel afsluiten

Om te voorkomen dat er bij de verdere afwerking van de toiletachterwand vuil in het spoelreservoir komt, wordt het bedieningspaneel annex inspectieluikje afgedicht.
25

Afvoerleiding wastafel

Breng voordat de achterwand wordt dichtgeschroefd, een afvoerleiding voor de wastafel aan. Deze wordt ook op het afvoeraansluitpunt bij de muur aangesloten.
26

Badombouw vastzetten

De badombouw en de vloer vastzetten vanuit de binnenkant van de toiletzijwand. Verleng de wateraan- en afvoer naar de voorkant van de zijwand.
27

Ribben maken

De verhoogde vloer steunt op ribben, die u maakt van stroken multiplex. In deze stroken moeten uitsparingen voor de doorvoer van leidingen worden afgezaagd.
28

Ribben vastzetten

Met schroeven vanuit de voorkant van de verhoogde vloer de ribben vastzetten. Controleer of de isolatie van water- en verwarmingsleidingen op zijn plaats gebleven is.
29

Gat douchebak

Voor de inbouwdouchebak moet een rond gat worden uitgezaagd. Maak voor het uitzetten van deze cirkel van een latje met twee spijkers een passer op maat 
30

Zagen gat

Het gat moet zo worden uitgezaagd, dat later de zijkanten van de douchebak strak op het tegelwerk van de wanden aansluiten. Denk hierbij aan wandtegeldikte en lijmlaagdikte.
31

Doorvoergaten aftekenen

Zet de waskommen precies op hun plaatsen op de wastafelonderbouw. Dit ergemakkelijkt het aftekenen van de doorvoergaten voor de afvoeren 
32

Afvoergaten zagen

Maak met de gatenzaag doorgangen voor de waterleidingen. Zaag dan met de decoupeerzaag ruime afvoergaten, zodat er een sifon doorheen past.
33

Voorbereiding tegelen

De hoogte van de achterwand van de toiletruimte waterpas op de badkamerwand overnemen. Dit is de uitgangsmaat voor het tegelen van de wanden.
34

Voegmaat uitleggen

Voor de horizontale verdeling van de wandtegels een rij tegels op juiste voegmaat uitleggen. Deze verdeling op een recht lat overnemen.
35

Meer voorbereiding

Voor de verticale verdeling ook een maatlat maken. De horizontale lat tegen de onderrand van de tweede rij tegels vastzetten. De verticale lat er bovenop plaatsen.   
36

Tegels plaatsen

Met een lijmkam ongeveer één vierkante meter wand met tegellijm bestrijken. In de hoek van de horizontale en verticale lat beginnen met tegels plaatsen. 
37

Sierstrip

Op ongeveer 180 cm hoogte het tegelwerk met een sierstrip afsluiten. De wand kan vanzelfsprekend ook tot aan het plafond worden betegeld.
38

Randafwerkstrips

Met tegellijm op de randen van de onderbouwen en wanden kunststof randafwerkstrips zetten. Hier en daar vastnieten om verschuiven te voorkomen.
39

Hele tegeles eerst

Zet eerst alle hele tegels. De tegels die passend gemaakt moeten worden, zoals hier bij het bedieningspaneel van het spoelreservoir, ernaast plaatsen en op maat aftekenen.
40

Tegels zagen

Met een decoupeerzaag, waarin een steenzaagje is gezet, de tegel op maat zagen. Ondersteun de tegel bij het zagen.
41

Rond het toilet

Voor de aanvoer van het toilet een passend gat in een tegeldeel boren. Rond het afvoergat kan met strookjes tegel worden volstaan.
42

Rond afsluitpunten

Met een verstelbare tegelboor passende gaten maken voor de afsluitpunten van kranen en doorvoeren van leidingen.
43

Lijm aanbrengen

Op de achterkant van de op maat gemaakte tegel lijm aanbrengen. De tegel stevig op zijn plaats vastdrukken.
44

Kimband plakken

Voordat de vloertegels en onderste rij wandtegels worden aangebracht, kimband in de hoek tussen vloer en wanden plakken.
45

Vloertegels

Zet eerst alle vloertegels en plaats daarna pas de onderste rij wandtegels. Waar nodig op maat maken.
46

Tegelsnijder

Vooral voor het diagonaal snijden van de grote vloertegels is een groot formaat tegelsnijder nodig. Deze is bij GAMMA te huur.
  
47

Afvoer bereikbaar

Zaag in de voorrand van de badonderbouw een gat, 1 cm kleiner dan de tegel. Plaats hier een tegelraampje zodat u later nog bij de afvoer kunt. 
 
48

Kitten

Alle naden tussen het liggende en staande tegelwerk met sanitairkit vullen. Het teveel aan kit meteen met een stukje schuin afgesneden elektrapijp wegnemen. 
 
49

Voegen

Met een voegspaan voegmiddel aanbrengen. Verwijder met een vochtige spons het overtollige voegmiddel. De tegels met een droge doek afnemen als het voegmiddel droog is.
50

Bedieningspaneel plaatsen

Na het betegelen de schuimplastic sjabloon wegnemen en de onderplaat van het bedieningspaneel ervoor in de plaats zetten. De bedieningsstiften steken 27 mm uit.
51

Aan- en afvoer

De diepte van de aansluitingspunten voor water aan- en afvoer opmeten. Op deze maten moeten de aan- en afvoerpijpen worden afgezaagd.
52

Afwerken

Het teveel aan beschermingsmat met een scherp hobbymes rond het toilet wegsnijden. De aansluitnaden afdichten met witte sanitairkit.
53

Bedieningspaneel vastklikken

Is het spoelreservoir op de waterleiding aangesloten en werkt de spoeling naar wens, dan het bedieningspaneel vanaf de onderkant op de onderplaat vastklikken.
54

Plek waskommen bepalen

Zet de beide waskommen voorzichtig, zodat de tegels niet beschadigen, op hun plaatsen op de onderbouw. Markeer de komomtrekken met breed crêpetape.
55

Kranen monteren

Monteer de éénhendelmengkranen, de overlopen en de afvoerpluggen in beide waskommen. Bescherm hierbij de tegels met stukken hardboard.
56

Vastkitten waskom

Breng ongeveer 1 cm binnen de met crêpetape afgeplakte komomtrekken een radje siliconenkit aan. Druk hierin de waskommen op hun plaatsen vast.
57

Afvoer vastzetten

Met de afvoerpluggen een dubbele afvoer onder de wastafelonderbouw vastzetten. Deze via een sifon op de afvoerleiding aansluiten.
58

Badkuip aansluiten

Nadat de badkuip met de daaraan gemonteerde overloop/afvoercombinatie is geplaatst, door het inspectieluikje deze combinatie op de afvoer aansluiten.
59

S-koppelingen plaatsen

Met behulp van waterpas en duimstok de S-koppelingen horzontaal richten en op juiste afstand van elkaar plaatsen. In onze situatie: hart op hart op 15cm afstand.
60

Kraan inschroeven

Gebruik teflontape bij het inschroeven van de S-koppelingen en de montage van de kraan. Draai om te beginnen de kraan met de hand op zijn plaats vast.
61

Douchebak ondersteunen

Plaats onder de douchebak een ondersteuning van metaal of van cellenbetonblokken die op juiste hoogte zijn afgezaagd en zijn voorzien van een laag siliconenkit.
62

Afkitten

Om het indraaien van de afsluitplug te vergemakkelijken de douchebaksifon met een blokje hout ondersteunen. De douchebak rondom met sanitairkit afkitten. 
  
63

Wandprofielen bevestigen

Met behulp van een waterpas de wandprofielen voor de douchecabine loodrecht aan de wanden bevestigen. Tussen profielen en wanden sanitairkit aanbrengen.
64

Delen vastschroefen

Schroef de twee douchecabinedelen aaneen. Schuif de zijranden in de wandprofielen en schroef ze erin vast. De naden aan de cabinebuitenzijde afkitten.
65

Radiator

In de onderzijde van de radiator het puntstuk en de thermostaatkraan schroeven. Aan de tegen de wand geplaatste radiator de plaatsen van de steunen aftekenen.
66

Tedflonrape aanbrengen

Teflontape gebruiken bij de schroefverbindingen naar de aan- en afvoerleidingen van de verwarming. De bedieningsknop over de kop van de radiatorkraan klikken.

Schildersbedrijf

Schildersbedrijf Amsterdam
Schildersbedrijf Delft
Schildersbedrijf Den Haag
Schildersbedrijf Haarlem
Schildersbedrijf Leiden
Schildersbedrijf Leidschendam
Schildersbedrijf Nootdorp
Schildersbedrijf Pijnacker
Schildersbedrijf Rijswijk
Schildersbedrijf Rotterdam
Schildersbedrijf Utrecht
Schildersbedrijf Voorburg
Schildersbedrijf Voorschoten
Schildersbedrijf Wassenaar
Schildersbedrijf Wateringen
Schildersbedrijf Zoetermeer